EKON-perfekt s.r.o. - vedenie účtovníctva

Sme účtovnícka firma EKON - perfekt s.r.o. Medzi naše poskytované služby patrí: vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a ekonomické poradenstvo. Komplexné vedenie účtovníctva poskytujeme od roku 1995. Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvalitne a správne spracovaného účtovníctva.

▪ Vedenie účtovníctva

- vedenie účtovníctva v zmysle Zákona 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- spracovanie miezd,
- spracovanie účtovnej uzávierky,
- vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu, dph, nehnutelnosti, prevádzky motorového vozidla
- ekonomické a účtovné poradenstvo
- viac informaci najedete tu

Školenia:

▪ DPH - novela zákona o DPH od 1.1.2014

▪ Daň z príjmu, DPH, Správny poriadok, Zákon o účtovníctve

▪ Školenie: DPH - novela zákona o DPH od 1.1.2014

▪ Daň z príjmov PO - vypracovanie daňového priznania za rok 2013

▪ Podnikateľský plán

- vypracujeme Vám podnikateľský plán a všetky potrebné podklady k úveru.
účtovnícka firma EKON - perfekt s.r.o. EKON - perfekt s.r.o. - spracovanie účtovníctva EKON - perfekt s.r.o. - vedenie účtovníctva Bratislava Facebook EKON - perfekt s.r.o. google+ EKON - perfekt s.r.o. blog EKON - perfekt s.r.o.