Venujte sa svojmu podnikaniu a účtovníctvo nechajte na nás!

PROFESIONÁLNE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Vedenie účtovníctva celá SR

 • podvojné aj jednoduché
 • priebežné vedenie účtovníctva
 • kontrola účtovných dokladov
 • účtovné poradenstvo
 • zostavenie účtovných závierok
 • priebežné účtovné reporty

Daňové priznania

 • k dani z príjmov fyzickej osoby
 • k dani z príjmov právnickej osoby
 • k dani z pridanej hodnoty
 • k dani z motorových vozidiel
 • k dani z nehnuteľnosti