Jednoduché účtovníctvo

od 15€ mesačne

Podvojné účtovníctvo

od 40€ mesačne

Daňové priznania

od 10€

Cena za položku

Položka = 1 zápis v účtovnom denníku

0,60€